Lietuviškos patriotinės dainos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, Kovo 11-ajai

VeliavosVisuomet įdomu  prisiminti,  padainuoti lietuvių patriotines dainas ir susimąstyti apie  Lietuvos istorijos puslapius, bei laisvės ir nepriklausomos valstybės svarbą. Svarbesnių Lietuvai svarbių dainų įrašai.

Dainų sąrašas…

 • Tautiška giesmė – Lietuvos himnas video-įrašas čia
 • Dainos „Lietuva brangi“ video-įrašas čia
 • Dainos “Trijų seselių” video-įrašas čia
 • Juozo Naujalio dainos “Jaunimo giesmės” video-įrašas čia
 • Dainos “Pamilau nuo mažens savo gimtąją šalį video-įrašas čia
 • Ansamblio “Armonika” dainos “Tai gražiai augino” video-įrašas čia
 • „Kitava“ daina Tu Lietuva, tu mana“ 2016 metų vasario 16 dienos koncerte Vilniuje čia
 • Veronikos Povilionienės dainos “O atsimenu namelį” įrašas čia
 • Ansamblio “Armonika” dainos “Ąžuolų daina” video-įrašas čia
 • Partizanų dainos “Palinkę gluosniai tyliai verkė”video-įrašas čia
 • K. Vasiliausko dainos  “Brangiausios spalvos” video-įrašas čia
 • Partizanų dainos “Oi sakalėli” video-įrašas čia
 • Grupės diktatūra dainos “Vaikai” video-įrašas čia
 • Dainos “Kovon” video-įrašas čia
 • Ansamblio “Armonika” dainos “Gimtoji kalba” kalba video-įrašas čia
 • „Armonika“ dainos  „Kas Tėvynei nusilenks“ įrašas  čia
 • Lietuvių karo dainos Joj bernelis į vainelį” video-įrašas čia
 • Lietuvių karo dainos “Čiulba ulba karvelėlis” video-įrašas čia
 • Lietuvių karo dainos “Guli žalnierėlis lauke sukapotas” video-įrašas čia
 • Karo dainos pagal Maironio eiles “Eina garsas” video-įrašas čia
 • Dainos “Aš atsisakiau savo močiutei” video-įrašas čia
 • Ansamblio “Armonika” dainos “Aukštaitija” video-įrašas čia
 • Ūdrio” dainos video-įrašas čia
 • Dainos “Beržai” video-įrašas čia
 • Dainos “Žveng žirgelis” video-įrašas čia
 • Dainos “Švieski žvaigžde aukštai” video-įrašas čia
 • V. Kernagio daina “Išdžius upeliai” video-įrašas čia
 • L. Kernagio daina” Aš lietuvis” čia
 • Jono ir Nojaus daina “Kasdien į karą” video-įrašas čia
 • Dainos “Tėvyne dainų ir artojų” video-įrašas čia
 • Dainos “Nemunais į laisvę” video-įrašas čia
 • Dainos “Dieve laimink Lietuvą” video-įrašas čia.
 • Dainos pagal J. Marcinkevičiaus eiles video-įrašas čia
 • Ansamblio “Jonis”  dainos “Ten gerai”  video-įrašas čia
 • Dainos “Kur giria žaliuoja” video-įrašas čia
 • Partizanų dainos “Sūnūs partizanai” video-įrašas čia
 • Dainos “Kokia nuostabi, Lietuva, esi” video-įrašas čia
 • Dainos “Lietuviais esame mes gimę” video-įrašas čia
 • Dainos “Žygis į Vilnių” video-įrašas čia
 • Lietuvos partizanų himnas “video-įrašas čia
 • Partizanų dainos “Jei ne auksinės vasaros” video-įrašas čia
 • Partizanų dainos “Ant aukštų kalnelių” video-įrašas čia
 • Dainos “Šėriau žirgelį” video-įrašas čia
 • Grupės “Diktatūra” daina “Laisvės vardan” video-įrašas čia
 • A. Vilčinsko dainos “Į Lietuvą” video-įrašas čia
 • Dainos “Tėvyne dainų ir artojų” video-įrašas čia
 • Dainos “Kur lygūs laukai” video-įrašas čia
 • Dainos “Lietuva” video-įrašas čia
 • Dainos “Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos” video-įrašas čia
 • Karo dainos “Teka saulė” video-įrašas čia
 • Dainos “Kiek rovė, neišrovė” video-įrašas čia
 • V. Kernagio dainos “Kalnai ant kalnų” video-įrašas čia
 • Armonikos daina “Armonika kiekvienam” video-įrašas čia
 • R. Šilinsko dainos “Mano žemė Lietuva” video-įrašas čia
 • S. Laurinaitytės dainos “Lietuva” video-įrašas čia
 • Dainos “Stoviu aš parimus” video-įrašas čia
 • A. Butnoriaus daina “Lietuva” video-įrašas čia
 • Dainos ” Šaukiu aš tautą” video-įrašas čia
 • Dainos “Jūra” video-įrašas čia
 • Dainos  „Oi neverk, Motušėle“  įrašas ir žodžiai čia
 • Dainos “Augo bernelis” video-įrašas čia
 • Dainos „Kur bėga Šešupė“ video-įrašas čia
 • Dainos “Oi, tu Lietuva Tėvyne” video-įrašas čia
 • Dainos „Trakų pilis“ video-įrašas čia
 • Dainos „Milžinų kapai“ video- įrašas čia
 • Karo daina “Trijų seselių” video-įrašas čia
 • Karo dainos “Balnokit, broliai, žirgus” video-įrašas čia
 • Dainos “Kur lygūs laukai” video-įrašas čia
 • Ansamblio “Jonis” daina “Na tai kas” dainos video-įrašas čia
 • Dainos “Tėviškėle” video-įrašas čia
 • Dainos “Mano kraštas” video-įrašas čia
 • Dainos “Pabudome ir kelkimės” video-įrašas čia
 • Eurikos Masytės dainos “Laisvė” video-įrašas čia
 • Dainos “Kampeli, širdžiai brangus” video-įrašas čia
 • Vytauto Babravičiaus daina “Lietuvai” video-įrašas čia
 • Dainos “Tu Lietuva Tu Mana” video-įrašas čia
 • Dzūkų karo daina “Žalion girion” video-įrašas čia
 • Vytauto Šiškausko daina “Mūsų kaimas” video-įrašas čia
 • Partizanų dainos “Partizanų būrys” video-įrašas čia
 • Partizanų dainos “O sakalėli” video-įrašas čia
 • Partizanų dainos “Sudie, Motule” video-įrašas čia
 • Partizanų dainos “Liki sveika, Mergyte mano” video-įrašas čia
 • Partizanų dainos “Kalniškės mūšis” video-įrašas čia
 • Partizanų dainos “Alytė” video-įrašas” čia
 • Partizanų dainos “Gal pavargai” video-įrašas čia
 • Partizanų dainos “Mėnulis tikras tėvas jo” video-įrašas čia
 • Partizanų dainos “Palinkę gluosniai tyliai verkė” video-įrašas čia
 • Partizanų dainos “Mes Partizanai” video-įrašas čia
 • Partizanų dainos “Bolševikai tegul žino” video-įrašas čia
 • Partizanų dainos “Kilkim žaibu” video-įrašas čia
 • Dainos “Raudoni vakarai” video-įrašas čia
 • Vytauto Kernagio dainos “Šaukiu aš tautą” video-įrašas čia
 • Vytauto Kernagio dainos “Išeinu” video-įrašas čia
 • Vytauto Kernagio dainos “Kelio daina” video-įrašas čia
 • Vytauto Kernagio dainos “Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj” video-įrašas čia
 • Vytauto Kernagio dainos “Margi sakalai” video-įrašas čia
 • Marijono Mikutavičiaus dainos “Aš tikrai myliu Lietuvą” video-įrašas čia
 • Dainos “Žemaitijai” video-įrašas čia
 • Daina “Baladė Tėvynei” video-įrašas čia
 • Dainos “Yra šalis” video-įrašas čia
 • Dainos “Lietuva valstybė” video-įrašas čia
 • Dainos “Jie nebuvo Dievai” video-įrašas čia
 • Dainos “Gimiau pačiu laiku” video-įrašas čia
 • Grupės “”Kitava” dainos “Mano žemė” video-įrašas čia
 • Zyplių dvaro kapela dainos “Mano kraštas” video-įrašas čia
 • Dainos “Gromatėlę parašiau” video-įrašas čia 
 • Smilgių kapelos daina “Ilsėjos burės” video-įrašas čia
 • Dainos “Ačiū tau” video-įrašas čia
 • Dainos “Šienpjovys” video-įrašas čia
 • Dainos “Skylėta kepurė” video-įrašas čia
 • Dainos “Tu vėjo paklausk” video-įrašas čia
 • Dainos “Kelias į namus” video-įrašas čia
 • Dainos “Pasveikinkit vieni kitus” video-įrašas čia
 • Dainos “Basakojė vaikystė” video-įrašas čia
 • Dainos “Riešutų žydėjimas” video-įrašas čia
 • Dainos “Malūnas prie kelio” video-įrašas čia
 • Dainos “Pavasariniai žiedai” video-įrašas čia
 • Dainos “Žiema, žiema” video-įrašas čia
 • Partizanų dainos “Ko palinkot žilvyčiai prie kelio” video-įrašas čia
 • Dainos “Priesaika” video-įrašas čia
 • Dainos “Paskutinė kulka” video-įrašas čia
 • Dainos “Minutė prieš” video-įrašas čia
 • Dainos “Kur bakūžė samanota” video-įrašas čia
 • Dainos “Lietuvai” video-įrašas čia
 • Dainos “Pagaminta LT” video-įrašas čia
 • Pauliaus Staliono dainos “Laiškas Lietuvai” video-įrašas čia
 • Aistės Tomkevičiūtės dainos “Lietuvai”  video-įrašas čia
 • Dainos “Lietuvaitė” video-įrašas” čia
 • Dainos “Santechnikas iš Ukmergės” video-įrašas čia
 • Dainos “Dėl tos dainos” video-įrašas čia
 • Ansamblio Jonis dainos “Kaimas pamirštas visai” video-įrašas čia
 • Dainos “Cafe emigrant” video-įrašas čia
 • Dainos “Šalia kelio” video-įrašas čia
 • Dainos “Šiauliai – čia mūsų namai” video-įrašas čia
 • Dainos “Aš lietuvis” video-įrašas čia
 • Dainos “Kaunas-Lietuvos širdis” video-įrašas čia
 • Dainos “Prijosiu, neprijosiu” video-įrašas čia
 • Dainos “Netikėk, ką priešai suoks” video-įrašas čia
 • Dainos “Išgalvojau lietų” video-įrašas čia
 • Marijono Mikutavičiaus ir Aistės Smilgevičiūtės dainos “Atsisveikinimas” video-įrašas čia 
 • Veronikos Povilionienės dainos “Anksti ryto rytelio kruglai saulalė teka” video-įrašas čia
 • Dainos “Švento Jono naktį” video-įrašas čia
 • Veronikos Povilionienės dainos “Lopšinė” video-įrašas čia
 • Vytautas V.Landsbergio dainos ” Kai pavargęs aš gulėsiu” video-įrašas čia
 • Dainos “Saulele motule” video-įrašas čia
 • Dainos “Keturios laumės” video-įrašas čia
 • Dainos “Atsiliepk dainoj” video-įrašas čia
 • A. Jarulio daina “Prie apleisto seno namo” video-įrašas čia
 • Ansamblio “Jonis” dainos “Geltonas vakaras” video-įrašas čia
 • S. Povilaičio dainos “Tik rytoj” video-įrašas čia
 • S. Povilaičio dainos “Palanga” video-įrašas čia
 • Dainos “Dievo rykštės” video-įrašas čia
 • A. Mamontovo dainos “Tavo svajonė” video-įrašas čia
 • Grupės ” Vilainiai” dainos ” Neužmiršiu tavęs, Tėviškėle” video-įrašas čia 
 • Grupės “Kitava” dainos “Bernužėli” video-įrašas čia
 • Ansamblio “Jonis” daina “Karvelėli, paukštužėli” dainos video-įrašas čia
 • Dainos “Sugrįžk į Lietuvą” video-įrašas čia
 • Grupės “Vanduo” daina” Sugrįžk į Lietuvą” video-įrašas čia
 • Ernestos daina “Myliu tave Lietuvėle” video-įrašas čia
 • Dainos “Užtraukim dainą” video-įrašas čia
 • Oranžinio choro daina” Mes tauta” video-įrašas čia

2011 metų rudenį   Lietuvos Radijas ir Televizija (LRT)  surengė patriotinių dainų konkursą “Yra Šalis…”.  Konkurso  metu buvo renkamos gražiausios dainos apie Lietuvą.  Dainų įrašus galite pažiūrėti čia

Pasirodė LRT išleistas DVD rinkinys su laidoje nufilmuotų dainų 46 vaizdo įrašais (daugiau apie tai čia).

Įdomu paklausyti  kompaktinės plokštelės skirtos partizanų dainoms kurios buvo aranžuotos moderniems instrumentams.  Ta plokštelė –  „Už Laisvę, Tėvynę ir Tave“ . Straipsnelis apie tai čia.

Taip pat įdomu prisiminti Veronika Povilionienės “Dzūkų dainas”  įrašytas į  kompaktinę plokštelę (daugiau apie tai čia)

Dainininkės Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ albumas „Broliai“ skiriamas 1944–1953 m. Lietuvos laisvės kovų dalyviams atminti – „už medžiais pavirtusius, už žemę, kurioj mes visi prasidėjom“ čia

Svarbu  susimąstyti apie naujas patriotines dainas atsirandančias Lietuvoje (straipsnelis čia)

Paruošė Melomanų komanda.

Įrašas paskelbtas temoje Įdomybės, Muzika Šiauliams ir pažymėtas , , , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *